Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Přenechejte řešení grafických prací komunitě designérů

Akcelerující rozvoj informačních technologií je zdrojem nových možností a příležitostí. Mezilidské vztahy, komunikace, pracovní úkony a jiné oblasti života každého z nás se významně digitalizují. Vedle často diskutovaných efektů tuto transformaci provází zajímavý trend, který se projevuje především v internetovém prostředí. Uživatelé, kteří byli zpočátku pouze pasivními konzumenty obsahu, se začali přirozeně sdružovat do různých komunit, které naopak obsah aktivně vytvářejí. Určitou reakcí na tento vývoj je vznik pojmu tzv. crowdsourcingu.

Termín crowdsourcing byl poprvé použit teprve v roce 2006. Lze jej definovat jako využití potenciálu celé komunity k řešení nějakého problému. V podstatě se nejedná o nic moc nového. Věta „víc hlav víc ví“ je zjednodušeným vyjádřením tohoto slova. Komunity, či různé zájmové skupiny vznikaly samozřejmě již dříve. Avšak termín crowdsourcing má mnohem širší význam. Jeho skutečný rozměr je patrný až nástupem výše zmíněných informačních technologií, kdy se komunity začaly významněji krystalizovat, resp. k tomuto měly podmínky. Díky internetu lze sdružit za relativně nízkých nákladů velké množství osob podobných zájmů a charakteristik, což je klíčové pro masovou aplikaci tohoto přístupu do obchodní praxe. Proto také nastala potřeba tento přístup nějak pojmenovat.

Možností komunit lze využít nejlépe v oblastech, kde je vyžadována kreativita. Vhodným příkladem jsou grafické práce. Jako první na českém internetu se vydal cestou crowdsourcingu v oblasti grafiky portál TopDesigner.cz. Zákazníci jednoduše pomocí zadání projektu osloví designéry. Projekt pak probíhá formou designérské soutěže. Zadavatel si vybírá z obdržených návrhů ten nejlepší. Vítězný designér bude ohodnocen finanční odměnou, kterou mu zadavatel v rámci zadání nabídne.

„Společnost, která potřebuje grafický návrh nového loga, může samozřejmě konvenčním způsobem oslovit více designérů. Vybere si jednoho z nich na základě cenové nabídky a po specifikaci zadání v podstatě čeká na jediné řešení. Pokud by však využil možností crowdsourcingu, tak by svůj problém předložil celé komunitě grafiků, která mu nabídne kreativních řešení hned několik,“ říká Petr Synek, zakladatel TopDesigner.cz.

Na první pohled se může zdát, že je designér v takovém systému ve značně nevýhodné pozici. „Rádi bychom, aby náš portál přinášel výhody všem zúčastněným stranám. Zadavatelé obdrží více kreativních návrhů a mají na výběr. Designéři si mohou vedle možnosti výdělku budovat reálné portfolio, rozvíjet své schopnosti a především získávat dlouhodobé zákazníky“, doplňuje Synek.

Crowdsourcing je tedy v případě zákazníků vhodnou alternativou vůči běžnému způsobu získávání grafických návrhů. Je odbourána závislost na kreativitě jediného člověka. Designéři mají zajímavou možnost prezentovat své skutečné umění u každého projektu. Je jedno, jestli se jedná o zkušeného profesionála z designového studia, studenta designu, nebo nějakého freelancera. Příležitosti jsou stejné pro všechny a zvítězí to nejlepší řešení konkrétního zadání.


ZPĚT