Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Často kladené otázky

Zadavatelé projektů

Co je na designérských soutěžích tak skvělého?

Náš systém vám přináší výhody tzv. crowdsourcingu. Jedná se o koncept, díky kterému lze určitý problém řešit v rámci celé komunity – v našem případě designérské.

Grafické práce získáváte v rámci designérské soutěže. Efekt přímé konkurence vždy přináší lepší výsledky. Nejste tak závislí na jediném grafikovi. Získáte větší množství kreativních nápadů, ze kterých si můžete vybírat. Což je i hlavní benefit.

 

Kolik to stojí?

Pro každou kategorii grafických prací máme stanoveny minimální částky odměn pro designéry, aby nedocházelo k vypisování projektů s odměnami, které neodpovídají obecné náročnosti prací. V žádném případě vás nechceme nijak omezovat a diktovat vám ceny. Náš systém je platformou pro setkání vaší poptávky po designu s nabídkou designérů. Kolik do projektu vložíte prostředků nad rámec minimální částky, je zcela na vás. Obecně však platí, že čím vyšší částku nabídnete, tím atraktivnější váš projekt bude pro designéry.

Vedle výher designérům platíte poplatek za využití služeb portálu Topdesigner.cz, který činí 20 % z hodnoty výher pro designéry. Jedná se o částku, která se z výher vypočítává. Pokud nabídnete designérům odměny ve výši 5 000 Kč, tak bude poplatek činit 1 000 Kč. Vy za soutěž zaplatíte 6 000 Kč.

Pro lepší výsledky můžete využít některou z volitelných služeb, které nabízíme.

 

Co je to garantovaný projekt?

Garantovaný projekt znamená, že předem designéry ujistíte, že si vítěze z dodaných návrhů vyberete. Designéři mají jistotu, že vám svůj čas nevěnují nadarmo a budou mít reálnou šanci na výhru. Můžete očekávat vyšší počet návrhů oproti projektu negarantovanému. Pamatujte však, že v tomto případě nemáte nárok na vrácení peněz. Výjimku tvoří případy, kdy obdržíte 10 a méně návrhů. V ten moment je soutěž považována za negarantovanou.

 

Co je to negarantovaný projekt?

Negarantovaný projekt znamená, že můžete v průběhu projektu uplatnit svůj nárok na vrácení peněz. Velkou nevýhodou však je, že designéři nemají jistotu odměny. To snižuje jejich motivaci do soutěže se zapojit. Proto výrazně doporučujeme zvolit projekt jako garantovaný. I zrušení soutěže v případě negarantované soutěže má své podmínky. Seznamte se s nimi v oddílu Zrušení projektu v rámci našich Podmínek užití.

 

Co znamená 100% Garance vrácení peněz?

Pokud nebudete s výsledky projektu spokojeni, tak vám peníze vrátíme. Tato možnost se netýká případu, kdy je projekt garantovaný.  Zároveň nelze vrátit peníze, pokud designéry vyplatíte – tedy již vyberete vítěze projektu. Zažádat o vrácení peněz lze nejpozději 7 kalendářních dní ode dne ukončení sběru návrhů.

Pokud projekt zrušíte a necháte si vrátit peníze, tak mějte na vědomí, že nejste oprávněni využít žádný z návrhů, který jste obdrželi v rámci projektu.

Poplatek za využití služeb portálu Topdesigner.cz a poplatky za volitelné služby vrátit nelze, jelikož jsou přímo spojeny s náklady na založení a správu projektu.

Nárok na vrácení peněz vám může vzniknout i u garantovaného projektu. Aktuální výčet případů, kdy máte na vrácení peněz nárok, naleznete v našich Podmínkách užití.

Naším zájmem je pomoci vám získat skvělé výsledky. Proto vnímáme vrácení peněz jako poslední řešení. Vzhledem k široké designérské komunitě mohou případné nedostatečné výsledky pocházet spíše z nevhodně vyplněného zadání, nebo ze špatné komunikace s designéry. Pokud nebudete v průběhu projektu spokojeni, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám poradíme, jakým způsobem dosáhnout maximálních výsledků.

 

Jak dlouho projekt trvá?

Délka trvání projektu je závislá na jeho objektivní náročnosti. Pokud potřebujete návrh složitějších webových stránek, tak musíte počítat s delším časovým rozpočtem. Na každou konkrétní kategorii projektu máme stanovenou doporučenou délku časového období. Za průběh soutěže je plně odpovědný zadavatel. Minimální délku soutěže stanovenou nemáme. Tento parametr si určuje sám zadavatel.

 

Kolik mám času na výběr vítězů?

Na výběr máte 14 dní. Pokud v této lhůtě vítěze nevyberete, tak si vymezujeme právo na výběr v naší režii dle dostupných informací – podle hodnocení návrhů, vaší komunikace s designéry, nebo na základě subjektivního posouzení. Takový postup samozřejmě neradi volíme. Kdyby lhůta uběhla, budeme vás nejdříve kontaktovat a budeme zjišťovat, co se stalo.

V případě, že víte, že lhůtu nejste schopni splnit, tak nás předem informujte a najdeme individuální řešení. Včasné uzavírání soutěží je důležité pro udržení produktivní komunity. Kdyby nedocházelo k vyhodnocení, tak klesá motivace designérů k účasti v ostatních soutěžích.

 

Jak mohu dosáhnout co nejlepších výsledků?

Pokud chcete, aby váš projekt přinesl očekávané výsledky, tak věnujte pozornost následujícím bodům:

 • vytvořte kvalitní zadání – pokud vhodně a jasně nepopíšete své potřeby, tak nemůžete očekávat, že budete spokojeni s návrhy, které vám designéři nabídnou.
 • poskytujte maximální zpětnou vazbu – okomentujte designérům jejich návrhy a nebojte se konstruktivní kritiky. Jedině tak mohou odstranit nedostatky a nabídnout návrhy odpovídajících parametrů.
 • nabídněte atraktivní výhry – čím více peněz na projekt věnujete, tím více se budou designéři snažit vyhrát.
 • garantujte výhru – tím, že projekt garantujete, tak dáváte najevo, že máte skutečně zájem projekt úspěšně ukončit.
 • eliminujte návrhy, které se vám nelíbí – nebojte se odmítnout návrh, který pro vás není dostatečně kvalitní, nebo se vám vůbec nelíbí. Vybírejte si jen návrhy, které mají potenciál.
 • hodnoťte návrhy – návrhy můžete hodnotit %. Tedy od 0 % až po 100 %. Vyjádřete designérům své preference a sdělte jim touto velmi přesnou metrikou, jak blízko jsou k vaší představě o ideálním návrhu.
 • využívejte naše volitelné služby – můžete si zvolit i placenou kontrolu svého zadání od našich administrátorů. Soutěží jsme realizovali tisíce. Nechte si zadání zanalyzovat, ještě než ho zveřejníte. Správně napsané zdání je základním předpokladem úspěšné soutěže.

 

Jaké doplňkové služby mohu využít?

Pro lepší výsledky vašich projektů nabízíme následující doplňkové služby:
 1. Projekt naslepo – pokud si vyberete tuto možnost, tak grafické návrhy můžete vidět jen vy a autor návrhu. Designéři budou muset být více kreativní, jelikož se nebudou moci inspirovat nápady svých soupeřů. Na druhou stranu se nemohou navzájem poučit ze svých chyb a nemají takový přehled o stavu soutěže. Tato volba je ideální ve chvíli, kdy v hlavní diskuzi, která je viditelná pro všechny, pravidelně informujete o tom, jak jste s dosavadními výsledky spokojeni.
 2. Soukromý projekt – váš projekt bude ochráněn před vyhledávači a uvidí jej jen registrovaní uživatelé.
 3. Kontrola zadání – jakmile za soutěž zaplatíte, tak nebude zveřejněna, dokud její obsah nezkontrolujeme. A vezmeme to důsledně. Uspořádali jsme stovky soutěží a jsme schopni velmi dobře posoudit, zda v zadání nechybí (nebo nepřebývají) nějaké informace. Kvalita zadání je nejdůležitější parametr, který designéři při rozhodování o své účasti hodnotí. Je důležitější než nabízené odměny. Zvolení této služby vám výrazně zvýší pravděpodobnost, že obdržíte více kvalitních návrhů.
  Na kontrolu máme 24 hodin, ale budeme vás kontaktovat pravděpodobně dříve.

 

Proč mám vybírat tři vítěze?

Na portálu Topdesigner.cz oceňujeme první tři pozice v pořadí. Tento přístup se nám velmi osvědčil. Účast v soutěži patří do kategorie spekulativní práce. Vyhrát nemohou všichni. Chceme designéry motivovat a zvýšit jejich šance na výhru. 

 

Mám nárok na všechny návrhy, které finančně ohodnotím?

Ne. Licenci na užití získáte jen u návrhu na 1. místě. Ostatní umístění považujeme za tzv. "skicovné" (cenu útěchy pro další v pořadí).

 

Jak probíhá spolupráce s vítězem na 1. místě?

Jakmile vítěze vyberete, tak ho budeme kontaktovat e-mailem. Vítěz musí svou výhru nejdříve potvrdit. Až tak učiní, tak se to projeví i na portálu. Po potvrzení výhry se vám automaticky odešle e-mail, ve kterém obdržíte kontakt na designéra. Stejně tak i designér obdrží kontakt na vás. Následná spolupráce probíhá přímou komunikací mezi vámi a autorem vítězného návrhu. Designér je povinen předat vám zdrojové soubory k návrhu ve formátech, které jsou pro danou kategorii obvyklé (např. vektorový sobor u loga), nebo o které výslovně požádáte v zadání soutěže.

 

Do kdy mi musí designér zaslat svůj návrh?

Pokud se s designérem nedohodnete jinak, tak vám musí zdrojové soubory zaslat do 7 dní od přijetí výhry. Výjimkou je situace, kdy musí designér dodělávat další části zakázky, které nelze objektivně v této lhůtě stihnout. V takovém případě by vám však měl designér předpokládaný termín co nejdříve sdělit.

 

Co když mi zdrojové soubory do 7 dní od přijetí výhry nezašle?

V ten moment přichází o nárok na vyplacení výhry. Můžete nás požádat o změnu vítězů. K tomu však za normálních okolností nedochází. POZOR. 7 dní je ochranná lhůta, ze které vychází i náš systém. Výhru designérovi dříve nezašleme. Pokud designér nereaguje a nespolupracuje, musíte se nám ozvat před uplynutím této lhůty. Jakmile by byla výhra designérovi vyplacena, už by mohlo být problematické jeho umístění zrušit standardní cestou. V tomto případě uplatňujeme systém tichého souhlasu: Pokud se zadavatel do 7 dní od přijetí výhry neozve, že něco špatně, považujeme soutěž za úspěšně uzavřenou a výhru designérovi vyplácíme.

 

Jakou licenci u vítězného návrhu získávám?

Informace naleznete v dokumentu Dohoda o vyplácení výher a převodu designů. Ten potvrzujete vy při udělování výhry, stejně tak i designér při jejím přijetí.

 

Co když bude vítězný návrh porušovat autorský zákon?

Ve světě grafického designu, tedy i mimo náš portál, působí celá řada tvůrců, kteří porušují autorský zákon. Na našem portálu každý nový člen prochází procesem autorizace, kdy legalitu jeho tvorby důsledně analyzujeme. Může se však stát, že se i tak může do soutěže dostat návrh, ve kterém jsou neoprávněně využita díla třetí strany.

Ve většině případů na to přijdeme sami hned po vyhlášení vítězů. Případně se nám ozvou ostatní designéři, kteří vítězné návrhy také analyzují. Pokud se takový případ objeví, tak vás neprodleně informujeme. Účet designéra, který poruší autorský zákon, trvale zablokujeme. Následně s vámi individuálně hledáme řešení. Nejčastější postup je:

 • Nový výběr vítěze z předložených návrhů (často dojde k posunutí 2. místa na 1. místo),
 • Prodloužení soutěže a sběr více návrhů,
 • Vypsání zcela nové soutěže.

Výhry na místech, u kterých nedošlo k porušení autorského zákona, zůstávají nedotčeny a jsou vyplaceny. Úplně zrušení soutěže možné není.

 

Jak poznám, že návrh porušuje autorský zákon?

Oblast ověřování legality návrhu je mravenčí práce. Existují na to nástroje, které můžete použít i vy. Za jejich pomoci se využívá metody reverzního hledání obrázků.

Prvním z nich je https://tineye.com. Je to relativně jednoduché. Pouze do něj nahrajete obrázek. Tento nástroj na základě svého algoritmu prohledá celý internet a nabídne vám blízké shody. Důležité: Nelze nahrávat třeba celé logo vč. vaší značky (text loga). Je potřeba například v obyčejném Malování vyříznou jen prvek, u kterého si originalitu chcete ověřit. Výrazně doporučujeme tento prvek při ověřování zkusit otočit o 180 stupňů (někteří autoři to, při snaze kopírování maskovat, dělají).

Další známou možností https://images.google.com/ Možnost hledání podle obrázku se Vám nabídne po kliknutí na ikonku fotoaparátu. I zde nahrávejte prvky, které vás zajímají.

 

U čeho legalitu návrhu ověřovat?

Použití děl třetích stran na našem portálu není zcela vyloučeno. Designér samozřejmě může za určitých podmínek do návrhu umístit například fotografie z fotobankyJe však povinen o dílech třetích stran použitých v návrhu informovat v diskuzi u svého návrhu. Musí vám sdělit podrobnosti k licenci. Zda v případě výhry fotografii zakoupí na své náklady, nebo ji budete muset uhradit nad rámec výhry (a kolik vás bude stát). V případě, že designér do diskuze nepřidá žádné informace o licenci, tak tím potvrzuje, že je autorem všech prvků návrhu.

V KATEGORII LOGO JE VYUŽÍTÍ PRACÍ TŘETÍCH STRAN VYLOUČENO. Designér nesmí v návrhu požít ani řádně licencované dílo (i kdyby ho zakoupil). Pokud byste část nového loga našli kdekoliv na internetu, jedná se o hrubé porušení podmínek. Designérovi bude výhra odebrána.

 

Designéři

Proč bych se měl projektů účastnit?

Hlavním důvodem je pro vás samozřejmě výdělek. Nicméně náš systém je vytvořen i za účelem vašeho dlouhodobého rozvoje, získávání zkušeností, referencí a budoucích pravidelných zákazníků.

 

Kolik si můžu vydělat?

Výše možných výdělků je samozřejmě závislá na vašem talentu a schopnostech. Dobrý designér si může s tímto systémem vydělat slušné peníze. Grafik, který nemá ještě dostatek zkušeností, se musí k výhrám postupně dopracovat. Z dlouhodobého hlediska mohou být zkušenosti hodnotnější, než jednotlivé výhry.

 

Jak mohu zvýšit svoji šanci na výhru?

Nejdůležitější je držet se co nejvíce zadání. Nepokoušejte se zadavateli projektu vnucovat své vlastní názory. Pokud budete dostatečně vnímat jeho potřeby a dokážete to spojit s nějakým originálním kreativním provedením, tak máte šance velmi vysoké.

Výrazně doporučujeme dostatečně komunikovat se zadavatelem. Čím více informací získáte, tím lépe můžete naplnit jeho očekávání a porazit své konkurenty.

 

Jaké formáty návrhů budu muset zadavateli v případě výhry zaslat?

Paleta formátů je velice široká a záleží na konkrétním projektu. Zadavatel může potřebné formáty vypsat do zadání. Počítejte však s tím, že vás může požádat i o další formáty dodatečně po ukončení projektu. Výrazně však doporučujeme pracovat u většiny projektů ve vektorových formátech, pokud je to v dané kategorii žádoucí. U vytváření loga musíte s vektory pracovat vždy. U webových stránek budete nejčastěji muset zaslat svoji práci v .psd formátu. Pokud si výstupem nejste jisti, tak se zadavatele zeptejte.

 

Existují nějaká speciální pravidla pro účast v soutěži?

Ano, samozřejmě pro vás platí Podmínky užití, kde je vše popsáno podrobně. Pokud chcete působit na portálu dlouhodobě, jejich přečtení se nevyhnete. Opakované porušení těchto podmínek může vyústit v blokaci účtu. Ale to není nic ve srovnání s oblastí porušování autorského zákona, se kterým byste jako autoři měli být též dobře obeznámeni.

Designéři na našem portálu musí pracovat i s Pravidly pro designéry. Ty sice nenahrazují Podmínky užití, které jsuo detailní, ale jsou v jich "vypíchnuty" hlavní body, jejichž nedodržování vám může velmi rychle uzavřít možnost tvorby na portálu. Pokud jste se s nimi ještě neseznámili, tak s tím neotálejte.

Úplně základní pravidla:

 • nezveřejňujte na sebe kontakt (ani v diskuzích, nebo návrzích)
 • když využijete dílo třetí strany, jste zadavatele povinni v diskuzi u návrhu informovat (a poučit ho o licenčních podmínkách), u LOGA nesmíte NIKDY použít dílo třetí strany (ani kdybyste si prvek řádné koupili).

 

Jsem na portálu úplně nový. Proč je můj účet neautorizovaný? Co to znamená?

Na portálu máme systém autorizace a projde si jím každý člen. Znamená to, že jeho návrhy podléhají schvalování. Na schválení máme 48 hodin (víkend se nezapočítává). Návrh se objeví v soutěži teprve až po schválení. U návrhů posuzujeme zejména jeho legalitu a použitelnost. Portál je určen pro skutečné designéry. Tedy pro tvůrce, kteří mají alespoň základní znalosti tvorby. Návrhy, které budou vykazovat obecné znaky amatérského zpracování, také nebudou schváleny.

Pro tuto oblast máme zvláštní Pravidla autorizace účtů, ve kterých jsou podmínky popsány detailně.