Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Pravidla autorizace účtů

I.      Základní ustanovení
 1. Všichni noví uživatelé, kteří vystupují v roli designérů, musí projít procesem autorizace. Autorizace znamená, že se vaše návrhy v soutěži zobrazí až po kontrole a schválení administrátorem.
  POZOR: Neznamená to, že se do soutěže návrhy vůbec nedostanou. Někteří designéři mají obavu, že jde o tvorbu "nanečisto". Jedná se pouze o schvalovací proces, abychom zamezili nahrávání nevhodných návrhů (příliš amatérské, nepoužitelné, porušující autorský zákon, nebo zcela nerelevantní vtípky a sprosté obrázky).
 2. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo neschválit u neautorizovaných účtů designy v případě, že designér nesplní základní kvalitativní a technické požadavky na tvorbu grafických návrhů.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo neautorizovat designérský účet v případě, že Designér nesplní podmínky k autorizaci účtu.
 4. Úspěšná autorizace designérského účtu znamená, že usoudíme, že konkrétní tvůrce naplňuje naše představy o vkládaných návrzích. Účet v tu chvíli označíme jako autorizovaný. Návrhy od autorizovaných designérských účtu vidí zadavatelé hned po jejich nahrání.
  POZOR: To, že projdete procesem autorizace, neznamená, že z naší strany již nedochází k posuzování vašich návrhů. Autorizace účtu může být kdykoliv opět odebrána a vaše návrhy mohou podléhat schvalování. 

II.     Schvalování designů
 1. Designy čekající na schválení, nebo designy neschválené, se v soutěži Zadavatelům nezobrazují.
 2. Provozovatel je povinen schválit/neschválit design do 48 hodin od vložení designu na portál (víkendy se do této lhůty nezapočítávají). Designér je povinen s určitou prodlevou počítat a nenahrávat návrh na poslední chvíli.
 3. V případě, že designér nahraje návrh v době kratší než 48 hodin před ukončením soutěže, tak Provozovatel neručí za včasné schválení. V případě pozdního nahrání doporučujeme, abyste nás neprodleně kontaktovali e-mailem. Nejsme však schopni dostatečně rychlou reakci zaručit (zejména, když nahrajete v úplně posledních hodinách či minutách).
 4. V případě, že by Provozovatel schválil design ve lhůtě přesahující 48 hodin a zároveň by v té době byla již soutěž ukončena, tak je povinen do soutěže dodatečně doplnit a o tomto informovat Zadavatele.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínit schválení designu zasláním návrhu ve zdrojovém souboru (týká se především soutěží na logo, kde je podmínkou vektorový formát). V takovém případě se lhůta na schválení designu prodlužuje o dalších 48 hodin a běží od chvíle, kdy Provozovatel obdrží požadovaný soubor.
 6. Každý Zadavatel, který si na portálu TopDesigner.cz založí soutěž, souhlasí s tím, že Provozovatel může některé návrhy neschválit a vyřadit je tak za soutěže.

III.     Autorizace účtu designéra
 1. Každý designér s neautorizovaným účtem má za normálních okolností 10 pokusů na vložení svých návrhů.
 2. K autorizaci účtu dojde ve většině případů ve chvíli, kdy designérovi bude schváleno 5 nahraných designů v 5 samostatných soutěžích. POZOR: Posuzování ohledně autorizace probíhá ve většina případů velmi individuálně, takže se na toto čísla příliš neupínejte. U velmi zkušených designérů mohou stačit dva návrhy a účet autorizujeme. U průměrných tvůrců proces autorizace často prodlužujeme a snažíme se designéry průběžně směrovat na požadovanou úroveň. Designérům s výrazně podprůměrnou tvorbou, kteří nerespektují základní pravidla použitelnosti, můžeme účet dočasně zablokovat (zároveň jim poskytneme zpětnou vazbu a zdroje pro zlepšení tvorby).
 3. Autorizaci účtu si nelze nárokovat.

IV.     Definice designu, který nesplňuje kvalitativní a technické požadavky
 1. Jedná se o návrhy, u kterých nebude designér schopen, po výzvě Provozovatelem, doložit, že je práce vytvořena v požadovaném formátu.
 2. Návrhy, které jsou v rozporu s Pravidly pro designéry. Pokud jste se s nimi ještě neseznámili, učiňte tak co nejdříve. Nejzásadnější částí jsou požadavky na práci s díly třetích stran.
 3. Neschváleny budou i návrhy, které objektivně nesplňují zadání, porušují Podmínky užití nebo jsou kvalitativně na nízké úrovni. 
  POZOR: Posouzení kvality návrhu je samozřejmě v mnoha ohledech subjektivní. A to zejména u vizuální stránky návrhu. Již jsme posuzovali statisíce návrhů a věříme, že už jsme schopni celkem bezpečně stanovit hranici, kdy návrh schválíme a kdy ne. Ve většině případů se však snažíme hodnotit zejména objektivní technické aspekty, na jejichž neplnění zcela konkrétně upozorníme. Obecně platí, že profesionální designéři, kteří mají grafický design vystudovaný, nemají žádný problém s autorizací účtu. Začínající designéři, kteří nemají potřebné znalosti, musí počítat s tím, že mohou mít s autorizací účtu problém.
 4. Příklady technicky nepoužitelných návrhů:
  - u loga – není použitelné v menších rozměrech (třeba do hlavičky webu, nebo na propisku) – to znamená, že není třeba čitelná značka, nebo zanikají detaily návrhu (velmi častý problém).
  - u webových stránek – návrh není navržen 1:1 – náhled není v rozměrech, které odpovídají běžnému zobrazení (má například šířku 4000 px apod.), obsahově nesplňuje zadání.
  - u tiskovin – špatně ořezané fotografie, špatná práce s písmy (příliš mnoho fontů, míchání patkových a bezpatkových písem), špatná čitelnost.
  - u produktových obalů – objektivně malé písmo (existují zákonem vyžadované minimální rozměry), špatná práce s čárovými kódy (příliš malé), špatně ořezané fotografie.
 5. Příklady vizuálně nedostatečných návrhů:
  - Bez ohledu na kategorie: nadužívání stínů, září, příliš svítivé barvy, nekvalitní rastrové podklady (neplatí pro logo, to musí být vždy vektorové), obecně nevkusné návrhy (subjektivní část posuzování).

V.     Možnost odvolání se vůči rozhodnutí
 1. Každý Designér má právo odvolat se proti rozhodnutí o neschválení designu. Může tak učinit prostřednictvím emailové adresy: info@topdesigner.cz
 2. Odvolání bude Provozovatelem aktivně řešeno jen v případě, že toto odvolání bude obsahovat jasnou identifikaci toho, o který design se jedná a bude popsán důvod, proč Designér s rozhodnutím nesouhlasí.
 3. V případě, že Provozovatel odvolání zamítne, tak již není možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat a je konečné.
 4. Na vyřízení odvolání má Provozovatel lhůtu 48 hodin (víkendy se do této lhůty nezapočítávají).