Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Oblast copyrightu

Otázka vlastnictví a respektování práv k dílům třetích stran je pro nás důležitou kapitolou v naší činnosti. Kreativní oblast, ve které se pohybujeme, je velice citlivá a náchylná na porušování těchto práv. Prosíme vás o maximální pozornost u této problematiky.

Uživatelé souhlasí s následujícím:

  1. Uživatelé portálu TopDesigner.cz a Provozovatel jsou povinni řídit se při využívání portálu všeobecnými právními předpisy. V oblasti práv k dílům vložených na portál je závazný pro všechny strany Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Ve smyslu tohoto zákona je autorským dílem i portál TopDesigner.cz.
  3. Provozovatel není v žádném případě zodpovědný za vložený obsah na portál TopDesigner.cz. Je pouze poskytovatel platformy pro pořádání kreativních marketingových soutěží. Znění a obsah zadání je vždy na odpovědnost Zadavatele soutěže. Vkládání soutěžních návrhů je na plnou odpovědnost autorů (Designérů). Provozovatel portálu není schopen (a ani to nedělá) posuzovat legalitu veškerého uživatelského obsahu. 
  4. Designéři jsou povinni v případě, že ve svém soutěžním designu využili dílo třetí strany, Zadavateli tuto skutečnost sdělit. Designér má zároveň informační povinnost, kdy musí Zadavateli sdělit, za jakých podmínek může Zadavatel právo k užívání tohoto díla získat (sdělení kompletních licenčních podmínek). V případě, že tak Designér neučiní, je celé dílo považovano za jeho autorskou tvorbu. Škody, které Zadavateli nesplněním informační povinnosti vzniknou, jsou plně na odpovědnost Designéra. 
  5. Zadavatelé vybírají vítěze projektu na vlastní odpovědnost. V případě, že dojde k porušení autorského zákona ze strany Designéra, tak se musí Zadavatel domáhat náhrady škody u Designéra. Provozovatel nenese a nemůže nést odpovědnost za jednání Designérů.
  6. Zadavatel má nárok na získání licenčních práv k vloženému designu jen v případě, že řádně zaplatí za poskytované služby, konkrétní návrh vybere jako vítězný design na prvním místě a Designér potvrdí přijetí výhry.
  7. Soutěžní designy, které se nemístily na prvním místě, zůstávají v plném vlastnictví Designéra a Zadavatel s nimi nemá právo jakkoliv disponovat.