Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Jednotný vizuální styl regionu Českoskalicko

Zadáno uživatelem centrumrozvoje v kategorii Logo
Rychlý popis soutěže

Vyhlašujeme veřejnou soutěž na vytvoření loga pro region Českoskalicko.


S jedním z prvních tří oceněných uchazečů budeme dále spolupracovat na vytvoření kompletního
grafického manuálu regionu Českoskalicko. S vybraným uchazečem bude po ukončení soutěže za
tímto účelem uzavřena smlouva o dílo. Smluvní
odměna bude činit 38 000 Kč včetně DPH a bude vyplacena nad rámec ceny
získané v designérské soutěži.


 • Negarantováno
 • Vypsána naslepo
Stav soutěže:
ukončená
Do konce soutěže zbývá:
---
Kategorie soutěže:
Logo
Spuštěna:
23.03.2016
Již nelze vkládat návrhy
Výhry
1. místo14 000 Kč
2. místo3 000 Kč
3. místo1 000 Kč
nahraných designů
23
Aktivních:3
Vyřazené zadavatelem:17
Smazané designérem3
Vyřazené adminem:0
Popis

Logo bude sloužit k jednotné propagaci uvnitř i vně regionu. Bude využito na informačních a propagačních materiálech, webových stránkách, mobilní aplikaci, suvenýrech pro turisty a bude i jedním z komunikačních prostředků. Logo bude v první řadě využíváno informačním centrem v České Skalici, které jej však bude poskytovat i dalším subjektům působícím v místě (především v oblasti cestovního ruchu).

Podoba, v jaké musí být návrhy na portál nahrány, aby byly uznány za platné:

Nákladová grafická část:

·        grafická značka regionu Českoskalicka

a)     barevná varianta

b)     černobílá varianta – pozitiv

c)      černobílá varianta - negativ

·        varianta použití samotného logotypu - logotyp vytvořený originálním typografickým zpracováním slovního označení „Českoskalicko“

·        varianta použití samotného obrázku

·        návrh využití loga na libovolném trojrozměrném předmětu

·        návrh propagačního letáku pro region „Českoskalicka“ - očekáváme pouze základní vizualizaci bez konkrétních textů. Smyslem je předběžně zjistit, v jakém duchu by se odvíjela vizuální identita, která bude v rámci grafického manuálu s vítězem dále rozvíjena.

 

Textová část:

Autor do komentáře u svého návrhu musí uvést následující informace:

·        popis konceptu a filozofii návrhu - jeho rozsah nepřesáhne 2 normostrany textu (normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)

·        základní identifikační údaje - celé jméno (název společnosti), adresa bydliště (sídlo), e-mail a číslo pro telefonické spojení.

·        odkaz s logem na externím úložišti ke stažení - základní podoba loga ve formátu A5 v .pdf formátu (vektorový soubor, CMYK), která bude po vytištění sloužit pro účely veřejné výstavy soutěžních návrhů.

 

·        odkaz na referenční grafický manuál vč. informace o přibližném datu realizace (opět to může být odkaz na externí úložiště) - autor musí prokázat své kvalifikační předpoklady a ujistit nás, že je schopen kompletní grafický manuál zpracovat. 

S prvními třemi oceněnými soutěžícími bude následně zahájeno řízení, analogické k jednacímu řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (po dohodě např. formou videokonference). Vítězi jednacího řízení vznikne dnem rozhodnutí vyhlašovatele povinnost uzavřít s vyhlašovatelem bez zbytečného odkladu licenční smlouvu podle § 2358 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Touto smlouvou vybraný uchazeč postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga. Vyhlašovatel následně uzavře v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, smlouvu o dílo na vytvoření kompletního grafického manuálu pro region Českoskalicka za smluvní odměnu ve výši 38 000 Kč včetně DPH.

Další důležité informace k soutěži:

·        Účastníci svým zapojením do soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami, které jsou přílohou tohoto zadání (soubor: Soutezni podminky-Logo Ceskoskalicko) a potvrzují, že si je přečetli a rozumí jim. V textu zadání jsou jen základní a neúplné informace, proto je potřeba seznámit se soutěžními podmínkami v celém znění.

·        Za vyplacení výher je v této soutěži odpovědný vyhlašovatel soutěže (Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.) - nikoliv portál TopDesigner.cz.

 

·        Soutěžní podmínky jsou v nadřazeném postavení vůči Podmínkám užití na portálu TopDesigner.cz. A to především v bodech, kde by se navzájem vylučovaly. Na průběh soutěže však budou aplikovány oba dokumenty - tedy v bodech, ve kterých se nevylučují.

Název společnosti
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.
Obor podnikání
Cestovní ruch
Cílová skupina
Logo by mělo sloužit k propagaci regionu ve dvou cílových skupinách – mezí místním obyvatelstvem a mezi turisty. U místních chceme podpořit jejich vztah k místu, kde žijí, chceme, aby si uvědomili, čím je náš region jedinečný. V případě turistů (ale i lidí regionem projíždějících a náhodných návštěvníků) chceme docílit toho, aby pro ně byl region snadno identifikovatelný, zapamatovatelný a aby jej vnímali jako místo, kde lze strávit příjemnou dovolenou.
Jaká je Vaše představa o ideálním návrhu?
Logo bude vytvořeno jako kombinované, tzn. z grafického symbolu a logotypu vytvořeného originálním typografickým zpracováním slovního označení „Českoskalicko“, tak aby mohly být jeho jednotlivé části (tj. text a obraz) používány samostatně i ve spojení.
Chceme budovat image Českoskalicka jako destinace s bohatou historií a možností atraktivního trávení volného času.
Přílohy
řadit dle: hodnocení / data nahrání
Toto je projekt vytvořený naslepo! Pouze zadavatel projektu může vidět všechny vložené návrhy.
Hodnocení: žádné nahlásit
1. místo
#21
1
ekaresova
#21
Hodnocení: žádné nahlásit
2. místo
#6
4
Hodnocení: žádné nahlásit
3. místo
#1
2

Něco není s návrhem v pořádku? Máte podezření, že autor návrhu porušuje naše Podmínky užití? Informujte nás pomocí tohoto formuláře a situaci prověříme.

Diskuze

Komentáře již nelze přidávat.
 • nahlásit centrumrozvoje

  Vážení soutěžící,jménem vyhlašovatele soutěže si Vás dovoluji informovat, o konečném výsledku soutěže.Dne 9. května 2016 soutěžní porota ve složení:Bc. Martin Staněk, DiS, starosta města Česká Skalice;Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice;Radka Jansová, vedoucí Regionálního informačního centra Česká Skalice;Mgr. Milan Horký, ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici;Markéta Kejzlarová, výtvarnice,jednomyslně rozhodla o pořadí soutěžních návrhů takto:1: cena:Soutěžní návrh číslo 17, jehož autorem je:Eliška Karešová, Grafický design, Purkyňova 1197, 544 01 Dvůr Králové nad Labem;2. cena:Soutěžní návrh číslo 4, jehož autorem je:Bílý rorýs - Iva Utinková, Bratří Žůrků 1B, 617 00 Brno;3. cena:Maxi Mark s.r.o., Garbiarská 5, 040 01 Košice.Soutěžní návrhy budou zveřejněny formou veřejné výstavy, která proběhne v termínu od 16. 5. do 17. 6. 2016 v prostorách Regionálního informačního centra, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice.Soutěžní protokol s podrobnými informacemi o průběhu soutěže je k dispozici na webu www.centrumrozvoje.eu.Ještě jednou Vám všem děkuji za účast v soutěži a přeji Vám mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.Radka Jansová,Regionální informační centrum Česká Skalice

  10.05.2016 16:24
 • nahlásit centrumrozvoje

  Dobrý den, vzhledem k množícím se dotazům bych všechny designéry, kteří se přihlásili do naší soutěže o logo regionu Českoskalicko, chtěla informovat, že porota své jednání ještě neukončila a znovu se sejde v pondělí 9. května. Předpokládáme, že na tomto jednání již budou vybráni první tři uchazeči a bezprostředně poté bude výsledek uveřejněn.Děkujeme za zaslané návrhy i Vaši trpělivost při čekání na hodnocení.Radka Jansová, Regionální informační centrum Česká Skalice

  7.05.2016 6:48
 • nahlásit centrumrozvoje

  Dobrý den, zbývá posledních pár minut do konce soutěže - zaznamenali jsme drobné problémy s nahráváním návrhů, takže svůj návrh případně obratem zašlete na mail sekretáře soutěže p. Michala Kudrnáče: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu.Děkujeme za pochopení.Radka Jansová, Regionální informační centrum Česká Skalice

  25.04.2016 11:56
 • nahlásit admin

  Soutěž byla o 4 prodloužena, aby termín ukončení odpovídal tomu, který je v soutěžních podmínkách v příloze. Jinak k předchozí komunikaci... Je zřejmé, že soutěž je určena spíše pro zkušenější grafiky - tedy pro ty, kteří dokážou tento formalizovaný dokument připravit. Ovšem z odpovědi od zadavatele je patrné, že jsou potřeba alespoň minimální zkušenosti s obdobným typem zakázky - alespoň přibližně odpovídající požadovaného rozsahu. V podstatě jde o to, že se chce zadavatel vyhnout situaci, kdy by na jednu stranu získal líbivé logo, avšak neobdržel by ho v rámci profesionálního formálního dokumentu, za který si pak náležitě zaplatí.  Peníze nabízené v této soutěži jsou proto v souladu s těmito požadavky. A někteří z vás se bohužel budou muset smířit s tím, že tak daleko ve své tvorbě třeba ještě nejste, abyste kvalifikační požadavky splnili. Na druhou stranu bych se skutečně nenechal úplně odradit. Několikrát bylo zdůrazněno, že ty zkušenosti by měly být alespoň minimální - takže tam bude určitě relativně do prostoru pro nějaký kompromis. V zásadě jde o to, abyste to dokázali dodat v očekávané kvalitě a rozsahu. Takže sami zvažte, zda se cítíte na to, abyste v rámci čestného prohlášení uvedli, že jste schopni úroveň svých schopností prokázat.

  8.04.2016 15:30
 • nahlásit centrumrozvoje

  monetka:Dobrý den, z našeho pohledu je skutečně nutné, aby soutěžící měli zkušenost s vytvořením alespoň jednoho komplexního vizuálního stylu jakéhokoli subjektu či organizace, v obdobném rozsahu, jako je předmět následné zakázky, která bude zadána jednomu z oceněných uchazečů. Tuto podmínku je bohužel nutné pro účast v soutěži dodržet. Pro podrobnější informaci ohledně prokazování této kvalifikace viz odpověď na dotaz od Malkolma. Posuďte sama, zda práce, které máte za sebou, alespoň přibližně odpovídají tomu, co požadujeme my.Děkuji za pochopení a přeji hezký víkend.Radka Jansová, Regionální informační centrum Česká Skalice

  8.04.2016 14:52
 • nahlásit monetka

  Mohu se ještě zeptat?. Pokud tedy nemám obdobnou zakázku logo manuálu již za sebou. Nemohu se zúčastnit? I když sama předpokládám, že bych logo manuál zvládla. Protože částečně jsem , jednotlivé části již navrhovala. Píšete, že tvůrci na tomto portálu často i sami uvádějí různá využití zdarma na propagačních materiálech.. Znamená to tedy, že vám tyto ukázky stačí?  Nebo je podmínkou uvádět konkrétní provedenou zakázku v tomto obdobném rozsahu? Omlouvám se, možná jsem vaše vysvětlení špatně pochopila? Myslím že spoustu z nás by to rádo zkusilo, ale toto je odrazující. Jsou třeba firmy , které mají za sebou spousty zakázek s manuály a takové čestné potvrzení by vám mohli poskytnout, ale neznamená to, že by právě pro vás vytvořili to kvalitní logo, které by vám vyhovovalo. Děkuji za případné vysvětlení. Hezký den přeji.

  7.04.2016 16:08
 • nahlásit centrumrozvoje

  Malkolm: Dobrý den,zde předávám odpovědi na otázky od kolegy, který je zároveň sekretářem soutěže. Požadavky na způsob prokazovaní kvalifikace vyhlašovatel jasně stanovil v ustanovení 4.B Soutěžních podmínek. Z něho jasně vyplývá, že soutěžící předkládají pouze čestné prohlášení, jehož součástí  bude název obdobné zakázky , datum realizace a kontaktní údaje objednatele. Grafický manuál se v rámci prokazování kvalifikace nepředkládá. Zakázka by měla být pouze obdobná, tj. komplexní vizuální styl jakéhokoli subjektu či organizace, jeho součásti však nemusí být identické s těmi, které požaduje vyhlašovatel v rámci přílohy P.01. Vyhlašovatel by nebyl schopen zajistit rovné zacházení se všemi soutěžními návrhy a proto nemůže před termínem pro odevzdání soutěžních návrhů poskytovat komentáře či zpětné vazby k jednotlivým návrhům. Zpětná vazba však bude v rámci hodnocení poroty zaznamenána v soutěžním protokolu a poskytnuta všem uchazečům. Soutěž je vzhledem k předpokladu následného uzavření smlouvy na vytvoření jednotného vizuálního stylu Českoskalicka koncipována tak, aby soutěžící měli alespoň minimální zkušenost z obdobným typem zakázky. Za sebe bych pak ráda doplnila, že přestože tento typ soutěže není pro portál Topdesigner úplně typický, byli bychom rádi, kdyby se designéři nedali odradit zdánlivou složitostí zadání. Ještě před spuštěním soutěže jsme procházeli některé projekty na webu Topdesigner.cz a viděli jsme, že i v rámci soutěže o logo tvůrci často (v podstatě zdarma) uvádějí i různá využití na propagačních předmětech, jejichž návrhy my budeme následně znovu platit v rámci tvorby grafického manuálu. Děkuji, Radka Jansová, Regionální informační centrum Česká Skalice

  4.04.2016 14:17
 • nahlásit Rachmaninov

  Malkolm: myslím, že dobré od špatného se selektuje samo. Ať sám zadavatel zhodnotí, co je dobrá práce a co ne. Manuál nedělá dobré logo...

  4.04.2016 13:53
 • nahlásit Malkolm

  Dobrý den,mohu se zeptat zadavatele ohledně logomanuálu zda požaduje předložit referenční logomanuály, které budou obsahovat všechny merkantilie, které jste uvedli v příloze? Nejsem si jistý zda v této soutěži obdržíte návrhy od designérů, kteří mají tolik zkušeností s tvorbou logotypů nebo manuálů. Můžeme očekávat zpětnou vazbu k návrhům v průběhu soutěže? Vzhledem k rozsahu poroty se chci ujistit.Dle mého názoru můžete obdržet pěkné návrhy, ale přijde mi, že ze začátku zadavatel neuvažoval nad zkušenostmi zdejších grafiků a sepsal zadání pro veřejnou soutěž, které se účastní zkušená studia nebo firmy.Děkuji za odpovědi

  31.03.2016 10:47
 • nahlásit admin

  tn2003: Dobrý den, máte naprostou pravdu. Se zadavatelem jsme to řešili a bylo zamýšleno to dát "naslepo". Službu jsem tam nastavil, byl to omyl, zadavatel to asi zapomněl zvolit.

  23.03.2016 20:37
 • nahlásit tn2003

  Dobrý den. Takové tendry mají být už z principu zaslepené ... jako každý jiný tendr tohoto typu.

  23.03.2016 12:43
Něco není s komentářem v pořádku? Máte podezření, že autor komentáře porušuje naše Podmínky užití? Informujte nás pomocí tohoto formuláře a situaci prověříme.