Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Logo výzkumné infrastruktury RIDICS

Zadáno uživatelem daliboris v kategorii Logo
Rychlý popis soutěže
Návrh loga, jež by reprezentovalo výzkumnou infrastrukturu, která se zaměřuje na historickou češtinu a mezioborový výzkum a spolupráci.
  • Garantováno
  • Vypsána naslepo
Stav soutěže:
ukončená
Do konce soutěže zbývá:
---
Kategorie soutěže:
Logo
Spuštěna:
18.09.2017
Již nelze vkládat návrhy
Výhry
1. místo8 000 Kč
2. místo1 200 Kč
3. místo800 Kč
nahraných designů
69
Aktivních:38
Vyřazené zadavatelem:1
Smazané designérem30
Vyřazené adminem:0
Popis

1)      Součástí loga musí být text „RIDICS“.

2)      Logo se bude užívat především na internetu, ale například také v e-mailové komunikaci, na powerpointových prezentacích, v tištěných dokumentech, na vizitkách apod. Počítáme rovněž s použitím (v upravené podobě) na reklamních předmětech, jako jsou flashdisky, poznámkové bloky, pera apod. Mělo by být schopné dobře zastupovat identitu celého projektu.

3)      Naše představa o grafické podobě: preferujeme moderní, jednoduché logo, ideálně s (cimrmanovským) inteligentním dvojsmyslem. Logo by mělo vystihovat jednu z hlavních myšlenek projektu: propojování (informací i lidí mezi sebou navzájem).

4)      Počítáme s barevnou a černobílou variantou loga.

5)      Logo se bude užívat v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně 8 let).

6)      Projekt RIDICS vyžaduje logo z následujících důvodů:

a)      jelikož bude provozovat dva relativně nezávislé webové portály (odborný a komunitní), které však úzce souvisejí, chce dát uživateli zřetelný jednotící a zastřešující prvek

b)     pro prezentaci na workshopech, konferencích apod.

c)      pro snadné odlišení RIDICSu od dalších českých i zahraničních výzkumných infrastruktur a podobně zaměřených vědeckých pracovišť (např. Český národní korpus, www.korpus.cz; Lindat Clarin, http://lindat.cz; TextGrid, www.textgrid.de aj.)

7)      Zadavatelem je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Logo má sloužit projektu RIDICS (anglicky Research Infrastructure for Diachronic Czech Studies, česky Výzkumná struktura pro diachronní bohemistiku). Na projektu, který financuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spolupracují dvě instituce: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Výzkumná infrastruktura RIDICS zpřístupňuje širokému spektru zájemců (od badatelů z humanitně zaměřených oborů po laickou veřejnost) velké množství jazykových odborně zpracovaných zdrojů, a to od nejstarších období češtiny do konce 18. století. Jedná se např. o slovníky, elektronické edice textů české literatury, digitální kopie dobových mluvnic, audioknihy ap. Prostřednictvím komunitního webového portálu umožní zkušeným i začínajícím badatelům sdílet výsledky jejich výzkumu, informovat o dění v jednotlivých oborech, diskutovat o odborných tématech apod.

Uživateli RIDICSu (v současnosti je jich asi 1000 měsíčně) jsou zejména odborníci, kteří se z různých pohledů zaměřují na historii. Pocházejí zejména z Česka, odkud je i většina laických zájemců. Zahraniční uživatelé s velkou pravděpodobností ovládají alespoň základy češtiny, předpokládáme však i badatele bez znalosti češtiny a českého prostředí.

RIDICS navazuje na Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz/) a momentálně připravuje nový webový portál (http://censeo2.felk.cvut.cz/). V rámci infrastruktury chceme propojovat nejen údaje z jednotlivých pramenů a materiálů, ale i materiály a jejich potenciální badatele a v neposlední řadě též badatele navzájem mezi sebou.