Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Pět obrázků jak neinzerovat na billboardech

Zadáno uživatelem Kverulant.org v kategorii Webový obsah
Rychlý popis soutěže
Jsme obecně prospěšná společnost Kverulant.org. Už roky bojujeme proti billboardům.

Poptáváme 5 obrázků na (cca 820 x 580) na šířku, které by dobře ilustrovaly, čemu se vyhnout při inzerování na billboardech. Obrázky budou umístěny zde: https://www.kverulant.org/cases/kdyz-uz-inzerujete-na-billboardech/
  • Garantováno
Stav soutěže:
ukončená
Do konce soutěže zbývá:
---
Kategorie soutěže:
Webový obsah
Spuštěna:
2.07.2021
Již nelze vkládat návrhy
Výhry
1. místo4 000 Kč
2. místo300 Kč
3. místo200 Kč
nahraných designů
11
Aktivních:9
Vyřazené zadavatelem:0
Smazané designérem2
Vyřazené adminem:0
Popis

Pro zapojení se do soutěže nám postačí zpracování dvou obrázků dle vašeho výběru. Zbývající obrázky nám dodá až vítěz jako podmínku vyplacení výhry.

Ohledně podoby obrázků nemáme žádné preference. Mohou být minimalistické i obrazově opulentní. V tomto ohledu vám necháme zcela volnou ruku.

Jeden obrázek bude titulní. Může být i koláží ze čtyř následujících. Obrázky by měly dobře ilustrovat, čemu se vyhnout:

1. Neinzerujte na nelegálních billboardech, tedy na billboardech na dálnicích a na silnicích I. třídy a u silnic s maximální povolenou rychlostí vyšší než 70 km/h

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil i Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Je sice pravdou, že tento zákon nezakázal billboardy u dálnic a silnic I. třídy v takzvaném zastavěném území. To jsou taková místa kde se nachází několik staveb. Zastavěné území může být skutečně soubor několika domů, ale velmi často je to soubor objektů jako je vyústění kanalizační výpusti, stožár elektrického vedení a podobně. Pátrat, zda místo, na kterém ten který dálniční billboard stojí, je zastavitelným územím či nikoliv, je často úkol dosti složitý. Billboardáři vám budou tvrdit, že právě ty jejich billboardy na dálnicích a na silnicích I. třídy jsou zaručeně jen ty v zastavěném území. Nevěřte jim a tam, kde se jezdí víc než 70 km/h, vůbec neinzerujte.

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit při nekontrolované jízdě fatální následky.

2. V Praze neinzerujte na billboardu, který je od dalšího vzdálen méně než 100 metrů

Kverulant také pomáhal prosadit takové Pražské stavební předpisy (PSP), které by zásadně omezily billboardy v Praze. PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy platné již řadu let je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové, nebo billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016, pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m.  Tak to ale není. Pro potenciálního inzerenta bude těžké poznat, který z billboardů řádné povolení má a který nikoliv. Billboardáři vám budou jistě tvrdit, že právě ty jejich billboardy legální jsou, ale lépe bude jim nevěřit a na těchto plochách vůbec neinzerovat.

3. Neinzerujte v blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce, dopravních značek a semaforů a na billboardech v protisměru a na mostech

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke křížení s nechráněnými účastníky, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči před těmito místy musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či jakkoliv jim vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to navíc černé stavby. Často byl povolen jen billboard ve směru jízdy a billbordáři si jen přidali zadní stranu. Ještě horší je to s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a lehké zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce).

4. Neobtěžujte světelným smogem. Neinzerujte na LED obrazovkách. Pokud je reklamní plocha osvětlena, má tomu být směrem shora dolů, bez zbytečných světelných přesahů. V noci, v době kdy utichne ruch v ulicích, žádejte vypnutí osvětlení reklamní plochy

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může a také často obtěžuje okolní obyvatele. Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze sestavit ze slušných slov.

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100% paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou.

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl! V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi.

Název společnosti
Kverulant.org o.p.s.
Obor podnikání
nezisková společnost
Cílová skupina
VŠ, SŠ, velká města, decision maker, věk od 30 do 65, spíše muž
Jaká je Vaše představa o ideálním návrhu?
vtipné, s jistou nadsázkou
Preferujete nějaké konkrétní barvy?
ne
řadit dle: hodnocení / data nahrání
Hodnocení: 95/100 nahlásit
1. místo
#6
0
Hodnocení: 85/100 nahlásit
2. místo
#7
1
Hodnocení: 77/100 nahlásit
3. místo
#5
0
alen1
#5
Hodnocení: 36/100 nahlásit
#11
0
misaZ
#11
Hodnocení: 61/100 nahlásit
#10
0
margodem
#10
Hodnocení: 59/100 nahlásit
#8
0
Hodnocení: 39/100 nahlásit
#4
0
Hodnocení: 50/100 nahlásit
#2
Hodnocení: 60/100 nahlásit
#1
0

zobrazit skryté designy (2)

Něco není s návrhem v pořádku? Máte podezření, že autor návrhu porušuje naše Podmínky užití? Informujte nás pomocí tohoto formuláře a situaci prověříme.

Diskuze

Komentáře již nelze přidávat.
Něco není s komentářem v pořádku? Máte podezření, že autor komentáře porušuje naše Podmínky užití? Informujte nás pomocí tohoto formuláře a situaci prověříme.